Wybierz region

Wybierz miasto

  Imprezy ze słowem kluczowym "wystawy"

  • Gniezno średniowieczne

   Wystawa prezentuje historię, sztukę oraz rozwój przestrzenny, przemiany społeczne i życie codzienne pierwszej stolicy Polski od początku do schyłku średniowiecza.

  • Początki Państwa Polskiego

   Wystawa „Początki państwa polskiego” prezentuje w nowoczesnej, multimedialnej formule najważniejsze wydarzenia z historii i kultury pierwszych wieków kształtowania się państwa polskiego. Akcentuje doniosłe znaczenie Wielkopolski jako kolebki polskiej...

  • Gniezno w Dawnych Wiekach

   Ekspozycja przedstawia dzieje Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej od najstarszych epok po XVIII wiek. Prezentuje wieloletni dorobek Muzeum Początków Państwa Polskiego w zakresie pozyskiwania zbiorów archeologicznych oraz kolekcji z dziedziny historii i sztuki....

  Plebiscyt

  Świąteczna klasa

  Świąteczna klasa