Praktycznie o kulturze w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie – rekrutacja 2021/2022

Materiał promocyjny IKE UAM w Gnieźnie

Instytut Kultury Europejskiej uruchomił właśnie studia magisterskie na kierunku projektowanie kultury.

Czym jest projektowanie kultury? To studia praktyczne stanowiące połączenie kulturoznawstwa z badaniami regionalnymi, historią kultury, koncepcjami krajobrazu kulturowego oraz zarządzaniem w kulturze, a także z praktycznie rozumianą animacją kultury. W Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie uruchomiliśmy właśnie studia magisterskie na tym kierunku. Program studiów częściowo obejmuje przedmioty kulturoznawcze. Przede wszystkim jednak kładzie nacisk na kształcenie praktyczne i przygotowanie do pełnienia aktywnej, kulturotwórczej roli w środowisku lokalnym (kultura małych ojczyzn, regionalizm i lokalność w działaniach kulturowych i kulturotwórczych, instytucje kultury w środowisku lokalnym) i do skutecznego oddziaływania na otoczenie kulturowe (praca w zespole projektowym, zarządzanie kulturą i wiedzą, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, nowe formy edukacji kulturowej i regionalnej, promocja wydarzeń kulturalnych).

Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Instytutu wspierają zaproszeni do prowadzenia zajęć praktycznych eksperci zawodowo związani z instytucjami kultury, mediami oraz organizacjami społecznymi. Są wśród nich osoby pracujące na co dzień w mediach lokalnych, w samorządach oraz instytucjach kulturalnych, co gwarantuje doskonałe przygotowanie i naukę pod okiem praktyków. Program studiów posiada unikatową formułę, dzięki której studentki i studenci zdobywają szeroką wiedzę praktyczną dotyczącą kreowania zdarzeń kulturowych i kultury współczesnej w jej wymiarze lokalnym oraz globalnym. Celem studiów jest zdobycie określonych kompetencji i umiejętności pozwalających aktywnie współtworzyć kulturę przy jednoczesnym zachowaniu świadomości potrzeby pielęgnowania dziedzictwa kulturowego oraz własnej tożsamości. Dbałość o przeszłość, rodzimą tradycję, zabytki, a więc wszystko to, co zawiera się w pojęciu dziedzictwa kulturowego, nie wyklucza nowatorskich podejść do sposobów zachowania, promowania i zarządzania jego walorami. Ukierunkowanie studiów na lokalny poziom działań kulturotwórczych oraz ich praktyczny profil to ważny walor dydaktyczny, wpisujący się w oddolny model kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i kulturalnego.

Na studentki i studentów czekają dwie nowe specjalności:

  • promotor lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • menadżer kultury w środowisku lokalnym.

W Instytucie Kultury Europejskiej prowadzona jest także rekrutacja na poziomie studiów licencjackich. Proponowane specjalności na tym poziomie:

  • animacja ruchu turystycznego,
  • promocja dziedzictwa kulturowego.

W Instytucie Kultury Europejskiej oferujemy także studia praktyczne na kierunku komunikacja europejska ze zmodyfikowanym programem studiów i nowymi specjalnościami:

Komunikacja europejska (studia licencjackie):

  • dyplomacja publiczna,
  • dialog kultur.

Komunikacja europejska (studia magisterskie):

  • komunikacja kulturowa,
  • kultura w mediach.

Więcej informacji na temat oferowanych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM kierunków można znaleźć na naszej stronie: ike.amu.edu.pl.

Dodaj ogłoszenie