Prowadzisz gospodarstwo rolne? Maszyny rolnicze, hodowla zwierząt, środki ochrony roślin. Na czym polega nowoczesne rolnictwo?

Akcja specjalna
Na czym polega prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego? Z roku na rok zwiększa się świadomość konieczności inwestowania w rozwój oraz modernizacje w rolnictwie. Jak nowe technologie zmieniają rolnictwo? W jakie maszyny rolne warto zainwestować? Jakie są skuteczne sposoby na zwiększenie plonów? Sprawdź, jak zmienić gospodarstwo rolne w prężnie rozwijający się biznes.

Gospodarstwo rolne jest specyficznym przedsiębiorstwem, które pozostaje w dużej zależności od przyrody, technologii, organizacji pracy, a także ekonomii. Rolnictwo jest też trudną i dość ryzykowną branżą. Nieprzewidywalność zjawisk pogodowych, pociągają za sobą zawirowania na rynku żywności i uderzyła w nawet najlepiej zaplanowane strategie finansowe gospodarstw rolnych. Dlatego skuteczny manager gospodarstwa rolnego potrzebuje nie tylko ludzi i sprzętu, ale i odpowiedniej wiedzy. Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi:

 • Na czym polega efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym?
 • W które maszyny rolnicze warto zainwestować?
 • ABC hodowli zwierząt
 • Odpowiednie żywienie zwierząt hodowlanych, na czym polega?
 • Jak zwiększyć plony?
 • Środki ochrony roślin, nawozy, opryski, jak wybrać?
 • Nowoczesne gospodarstwa rolne, poznaj trendy
 • Jak uzyskać dotacje dla rolników?

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1 317 tys. i w porównaniu do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zmniejszyła się o ok. 190 tys., tj. o blisko 13%. Ale jeśli komuś zawdzięczamy powszechny dzisiaj dostęp do żywności oraz niebywały sukces eksportowy Polski, to rolnikom i współpracującym z nimi ekspertami.

W które maszyny rolnicze warto zainwestować?

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki spisu rolnego, który miał miejsce w 2020 roku. Według wstępnych wyników spisu rolnego w 2020 r., w gospodarstwach rolnych znajdowało się ok. 1 444 tys. ciągników, tj. o blisko 2% więcej niż w 2010 r. W 2020 r. na jedno gospodarstwo rolne przypadało średnio ok. 1,1 ciągnika, wobec 0,9 w 2010 r. Pomimo zwiększenia się liczby ciągników w gospodarstwach rolnych, średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik utrzymała się na zbliżonym poziomie – ok. 10 ha (wobec 10,5 ha w 2010 r.).

Z raportu GUS wynika, że zmiany zachodzące w powierzchni upraw głównych ziemiopłodów, postępujący proces modernizacji rolnictwa oraz dostępność różnych źródeł finansowania zakupu nowoczesnych maszyn (w tym dotacji z PROW, kredytów rolniczych oraz leasingu), wpłynęły na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze. Przy utrzymującej się przewadze zbóż w strukturze powierzchni zasiewów i jednoczesnym wzroście powierzchni uprawy rzepaku, w 2020 r. w gospodarstwach rolnych znajdowało się ok. 167 tys. kombajnów zbożowych, tj. o ponad 10% więcej niż w 2010 r. Natomiast w porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się o ok. 5% liczba opryskiwaczy do stosowania środków ochrony roślin (513 tys.).

W marcu odnotowano najwyższą sprzedaż nowych traktorów od czterech lat. To był najlepszy kwartał od sześciu lat! Pierwsze trzy miesiące tego roku były bardzo dobre dla dilerów ciągników.


Roman Kaczmarek, Agri5 Sp. z o.o.Okaliniec Kompleksowa obsługa rolnictwa w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych.

- W obecnych czasach zakup maszyn musi być dokładnie przemyślany. Które maszyny są niezbędne i się przyczynią do poprawy wyniku ekonomicznego gospodarstwa rolnik musi dobrać pod profil własnego gospodarstwa. Zakup niektórych maszyn nie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie przychodów gospodarstwa ale jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Jednak nie zależnie od rodzaju maszyny są elementy na które coraz więcej użytkowników zwraca uwagę podczas zakupu. Może nie najważniejszym ale jednym z ważnych elementów jest gwarancja. Większość producentów oferuję gwarancje 24 miesiące jednak co raz więcej dostawców oferuje możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji nawet do 5 lat. Warto podczas podejmowania decyzji o zakupie rozważyć taką możliwość. Oczywiście ponosimy nieznacznie większe koszty na starcie ale zapewniamy sobie spokój na kilka lat. Kolejnym ważnym elementem mający wpływ na wybór świadomych nabywców jest finansowanie. Finansowanie powinno być jak najmniej obciążające dla kupującego. Są producenci którzy oferują zakup maszyn bez ponoszenia dodatkowych co przy obecnej sytuacji ekonomicznej ma duże znaczenie.

Optymalizacja plonów w pieczarkarstwie


Anna Zdunek, dyrektor sprzedaży i jakości Holpol - Compost Sp. z o.o.

- Osiąganie coraz to wyższych i stabilnych plonów w uprawie pieczarek jest celem wszystkich producentów, których obsługuje w zakresie dostawy przerośniętego w masie podłoża firma Holpol. Aby doskonalić i rozwijać swój produkt, czyli podłoże do uprawy pieczarek, przyjęliśmy założenie o ścisłej współpracy i wymianie informacji z naszymi klientami. Już od 9 lat prowadzimy projekt jakościowy Quickscan. W ramach tego projektu zbieramy wyniki z upraw od wyselekcjonowanego grona klientów, które daje wysoki % pokrycia naszej produkcji. Wyniki z upraw odnosimy do receptury podłoża, rodzaju i charakteru surowców, warunków pogodowych itd. Korzyścią płynącą z projektu jakościowego jest zrównoważony rozwój, zarówno firmy Holpol, jak i klientów, którzy nam zaufali.

Jak skutecznie zwiększyć plony?

Prawie każdy z rolników wytycza sobie za główny cel w swojej pracy zwiększenie plonów. Nie jest to jednak łatwe, gdyż wpływa na wiele czynników, które nie zawsze zależą od jego woli czy pracy. Na przykład przy produkcji kukurydzy na ziarno, roślinie o największym potencjale produkcji bo sięgającej 20 ton/ha, aby myśleć zwiększaniu plonów trzeba rozważyć jakość gleby.


Zbigniew Ajchler, prezes RSP w Lubosinie

- Według mojego doświadczenia najlepsze są grunty 3,4 klasy wyjątkowo 5 klasy, ale na terenach o dość dobrych stosunkach wodnych. Nie powinna to być gleba gliniasta, tzw. zwarta, lub grunty posadowione w obrębie lasów, gdzie są skupiska zwierząt wolno żyjących, powodujących duże straty. Trzeba też znać zasobność gleby w podstawowe składniki, jak wapń, fosfor, potas, magnez oraz mikro składniki, poziom próchnicy. To fundamenty wiedzy rolnika. Bardzo ważny jest dobór odmian kukurydzy, dla danego regionu, w którym np. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zaleca siew danej odmiany pod względem okresu i długości wegetacji tzw. FAO, wysokość posadowienia kolby (minimalizacja strat przy zbiorze), odporność na suszę czy odporność na łamliwość rośliny, jaki przebieg procesu schnięcia- dojrzewania do zbioru, terminy siewu, wypełnienie kolby nasionami, odporność na choroby i szkodniki – podkreśla Zbigniew Ajchler.

Z ekonomicznego punktu widzenia, ważna jest zależność wysokości plonu i terminu zbioru.

- Zbiór w sierpniu lub na początku września, czyli FAO 170 ,180 przy plonie 10 t/ha może dać lepszy efekt ekonomiczny jak kukurydza o plonie 15 ton czy 17 ton/ha omłacanej w listopadzie danego roku. To rynkowe aspekty ,które trudno przewidzieć ale trzeba podejmować takie ryzyka. Maksymalizacja plonu tak ale można więcej – zauważa ekspert.

Rolnicy mają do dyspozycji bardzo wiele różnych maszyn do siewu, uprawy, nawożenia i zbioru a także suszenia.

- To od rolnika zależy z jakiego rodzaju maszyn skorzysta. Najważniejsze są koszty ogółem, które trzeba policzyć symulacyjnie przed decyzją wprowadzenia danej rośliny. Zwiększenie plonów można dokonywać na różne sposoby, chociażby poprzez różnego rodzaju nawożenie mineralne i uzupełnianie w trakcie wegetacji różnymi micro i makro składnikami. Sposób wysiewu nasion, nawozów, środków chemicznych w jednym przejeździe jedną maszyną to mniejsze koszty, co wcale nie umniejsza plonu a wręcz odwrotnie. Mamy chociażby mniejsze ugniatanie gleb Powstało w naszym kraju wiele firm proponujących kompleksowe technologie, więc nie tylko zwiększanie plonów, ale efektywność końcowa ma znaczenie. I ona zależy od samego rolnika. Myślenie ,rachunek ekonomiczny, analizy pod każdym względem dadzą efekt nie mniejszy jak zwiększanie plonów - podkreśla Zbigniew Ajchler.

ABD hodowli zwierząt

Pogłowie bydła w grudniu 2020 w Polsce liczyło 6 278,9 tys. sztuk - podał Główny Urząd Statystyczny. W praktyce oznacza to, że - w ciągu roku - przybyło 0,3 % zwierząt. Biorąc jednak pod uwagę czerwcowe wyniki, było ich mniej o 64,8 tys. sztuk. Jak się okazuje, znaczący wzrost odnotowano jedynie w grupie bydła w wieku rok - dwa lata. W skali roku jego ilość podskoczyła bowiem o 2,5%.

Pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2019 o 15 tys. sztuk (o 0,6%) do poziomu 2 391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 76,8 tys. sztuk (o 3,1%). Ubój krów w okresie VI – XI 2020 r. w stosunku do okresu XII 2019 r. - V 2020 r. wzrósł o 17,8% (43,3 tys. sztuk) - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Odpowiednie żywienie zwierząt hodowlanych, na czym polega?

Racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich polega na układaniu dobowych dawek pokarmowych, z zachowaniem norm żywienia w odniesieniu do jednostek pokarmowych, białka, suchej masy, minerałów i witamin.

Zwierzęta hodowlane pod każdym względem powinny być żywione zupełnie inaczej jak zwierzęta o przeznaczeniu towarowym.

- Różnica polega na tym że np. zbyt szybkie przyrosty prosiąt, warchlaków oraz w dalszym chowie loszek w trzodzie chlewnej powodują mniejszą plenność i zdecydowanie mniejszą skuteczność krycia jak i porodów, gdyż zwierzęta są zatuczone, nie posiadają odpowiedniego wieku, a tym samym są niedojrzałe płciowo. Waga zwierząt hodowlanych w odpowiednim czasie w całym okresie prac hodowlanym ma bezwzględnie związek z wynikami w dalszym okresie produkcji . Także rodzaje poszczególnych pasz na konkretne dni i wagi zwierząt hodowlanych muszą być inne jak w tuczu, ich skład surowcowy powinien być jak najlepszy jakościowo i rodzajowo, wolne od nasion chwastów czy innych zanieczyszczeń o właściwym zapachu nie stęchnięte i wolne od szkodników. Nie powinno się żywić żytem nawet z enzymami trawiennymi a także wszelkich rodzajów zbóż po fumigizacji. Mieszanki paszowe muszą być zbilansowane pod względem zawartości energii metabolicznej, białka, włókna, aminokwasów, witamin różnych innych jak np. kwasu foliowego. Zbilansowanie mieszanek paszowych na poszczególne rodzaje pasz są wykonywane przez mieszalnie pasz jeśli kupujemy pasze z zewnątrz ,możemy także wykonać takie wyliczenia w własnym zakresie mając komputer i stosowny program komputerowy ,który każda firma danego materiału hodowlanego posiada. Pamiętajcie Państwo, zawsze trzeba wykonywać analizy laboratoryjne zawartości poszczególnych składników żywieniowych bez względu czy sami układaliście komputerowo mieszanki paszowe czy były one z zakupu gdyż bazy danych w programach komputerowych się często różnią od wartości składników w zebranych naszych zbożach. Także sposób podawania pasz winien być inny np. nie powinno się żywić autokarmnikami do woli zwierząt -loszek hodowlanych żywienie winno być racjonowane, porcjowane ,pasze winny być badane pod wzgl. zawartości grzybów rozwiązań technicznych na rynku jest sporo. Mega znaczenie ma woda jej jakość i sposób podawania jak i ilość jej wypijanej dziennie średnio przez każdą sztukę. Żywienie tak dla zwierząt jak i dla nas ludzi ogrywa ważną rolę. Zaryzykuję stwierdzenie, że w przypadku żywienia zwierząt dokładamy większej staranności niż u ludzi, nad czym ubolewam - podkreśla Zbigniew Ajchler.

Środki ochrony roślin, nawozy, opryski, jak wybrać?

W dzisiejszym rolnictwie mocno stawia się na uprawy metodami ekologicznymi. Podstawą ochrony roślin są właściwie i terminowo przeprowadzone zabiegi agrotechniczne, gdyż to właśnie one stwarzają odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych. Szczególny nacisk w rolnictwie ekologicznym kładzie się na stosowanie optymalnej agrotechniki (zabiegów uprawowych, wysiewu, prawidłowego zmianowania i nawożenia) oraz na profilaktykę, czyli metody przeciwdziałające porażeniu chorobami lub zmniejszające ich natężenie.

- Zasadniczym czynnikiem warunkującym opłacalność upraw ekologicznych jest odpowiedni dobór odmian. Poza zwiększoną odpornością na choroby i szkodniki, odmiany do upraw ekologicznych powinny charakteryzować się dobrą konkurencyjnością w stosunku do chwastów i stabilnością plonu w różnych warunkach klimatyczno-glebowych radzie Elżbieta Dryjańska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Istotny jest zarówno dobór odmiany, jak i właściwy termin oraz gęstość siewu. Zbyt wczesny wysiew zbóż jarych w niedogrzaną glebę wydłuża okres wschodów i naraża rośliny na porażenie przez patogeny powodujące zgorzele siewek, natomiast zbyt duże zagęszczenie łanu zboża może być przyczyną większego porażenia przez mączniaka prawdziwego czy rdzę brunatną.

Jednym z ważniejszych zabiegów jest zaprawianie materiału siewnego. Nasiona można zaprawiać na mokro bądź na sucho. Zaprawianie na mokro, tj. moczenie nasion:

 • w roztworze nadmanganianu potasu (3 g/10 l wody) przez 20 minut przeciwko chorobom grzybowym;
 • moczenie w wodzie o temperaturze 30°C przez 10 godzin i przez 10 minut w wodzie o temperaturze 50°C przeciwko chorobom bakteryjnym;
 • moczenie w wywarze z drobno posiekanych gałęzi czeremchy zwyczajnej, zbieranych w momencie nabrzmiewania pąków do rozwinięcia liści na gałęziach (posiekany surowiec zalewa się wrzącą wodą, gotuje przez pół godziny, po przestudzeniu moczy się nasiona od 12 do 24 godzin);
 • moczenie w naparze z rumianku (150 g suszu 10 l wody) przez 30 minut.

Po tych zabiegach nasiona należy osuszyć na bibule, gazie. Zaprawianie na sucho prowadzimy poprzez wymieszanie:

 • z popiołem drzewnym – skuteczny jest z drzew liściastych z wyjątkiem dębu, a najlepszy z czeremchy zwyczajnej;
 • z mączką bazaltową – dobry efekt uzyskuje się wtedy, gdy wymiesza się nasiona na kilka dni przed planowanym wysiewem.

Nowoczesne gospodarstwa. Jakie są trendy?

Dziś pojęcie dobry rolnik nie oznacza tego samego co jeszcze 40, 30 czy 20 lat temu. Rolnicy prowadzą swoje gospodarstwa zupełnie inaczej – stawiają na specjalizację, nowoczesne technologie, ciągle powiększają skalę produkcji.

W ostatnich latach mocno zmieniła się struktura rolnictwa. Teraz liczy się rolnictwo wielkoobszarowe. Aby istnieć na rynku, trzeba sprzedawać coraz większe partie towaru. Małym producentom jest coraz trudniej. Nie mają oni gdzie sprzedawać swoich płodów rolnych.

W rolnictwie liczą się nowe technologie, które teraz bardzo szybko się zmieniają. A dobry rolnik musi być z nimi na bieżąco. Nie brakuje choćby aplikacji na smartfony, które pomagają prowadzić gospodarstwo pod kątem ekonomicznym., W gospodarstwach stosowane są coraz częściej opryskiwacze wyposażone w system GPS. Pozwala on bowiem na precyzyjne nawożenie.

Innym z trendów w rolnictwie jest nie tylko sprzedaż płodów rolnych, ale również ich przetwarzanie w samych gospodarstwach. Klienci coraz chętniej sięgają po lokalne produkty.

Jeśli o nowe technologie, to kwestią czasu jest wykorzystanie autonomicznych maszyn rolniczych, monitoring upraw w czasie rzeczywistym, sztuczna inteligencja oraz aplikacje wspomagające zarządzanie gospodarstwem - to wszystko może pomóc rolnikom zwielokrotnić zbiory, zaspokajając potrzeby świata w żywność.

Dotacje dla rolników

dziś dobry rolnik musi przede wszystkim umieć wykorzystywać okazje – czyli dostępne fundusze unijne. Powinien też patrzeć na produkcję ekonomicznie, liczyć koszty. No i – oczywiście – musi być za pan brat z nowymi technologiami. Od tego rok rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników nie są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie mają komputera lub obawiają się, że nie sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych.

Termin na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe finansowane z PROW (działania: rolnictwo ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne dobrostan zwierząt, o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego; ONW; premie pielęgnacyjna i zalesieniowa) został, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Pudy, wydłużony do 17 czerwca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddział regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę np. za pośrednictwem wrzutni.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów (uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o bezzwrotne "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł. Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie