Rekrutacja 2021/2022 co nowego w PWSZ Gniezno?

Materiał promocyjny PWSZ Gniezno

Praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskim - to opis najnowszego kierunku w PWSZ w Gnieźnie.

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie rusza nowy, unikatowy na skalę kraju kierunek nauczania – PRAWO W BIZNESIE. Studia będą trwać 6 semestrów, a absolwent tego kierunku ukończy studia z dyplomem licencjata.

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa umów, marketingu i e-commerce, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania tych podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu upadłości przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych czy prawa konkurencji.

Dodatkowo poznają sztukę prowadzenia negocjacji, ukończą kurs języka angielskiego w biznesie oraz nabędą kluczowe kompetencje menedżerskie, co w rezultacie da im wszechstronną wiedzę i przekrojowe kompetencje z zakresu obsługi różnych podmiotów gospodarczych.

W ramach programu studiów przewidziano szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych menedżerów i coachów, radców prawnych czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Praktyki zawodowe zaplanowano w następujących placówkach: w działach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstw, kancelariach prawnych, instytucjach samorządowych oraz u partnerów biznesowych tego kierunku studiów.

Kierunek opracowano z myślą o osobach, które mają zamiar podjąć pracę w obrocie gospodarczym, jak i tych przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także już funkcjonujących na rynku przedsiębiorcach, pracownikach firm zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie obsługi prawnej czy też pracownikach jednostek administracji publicznej.

Kierunek ten przygotowuje do świadomego prowadzenia własnej działalności, do pracy w obsłudze biznesu (np. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu). Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej, urzędach, w wydziałach zamówień publicznych czy związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarcze.

Na przyszłych studentów czekają atrakcyjne specjalności dostępne zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych:

 • prawo w medycynie
 • prawo w ochronie środowiska
 • prawo w przedsiębiorstwie

Więcej informacji na temat prawa w biznesie i rekrutacji na studia na stronie internetowej www.pwsz-gniezno.edu.pl

To nie koniec nowości przygotowanych na tegoroczną rekrutację odświeżony został kierunek Transport, który od tego roku wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i potrzebom rynku pracy nosi nazwę TRANSPORT I LOGISTYKA.

Studia będą trwać 7 semestrów (3,5 roku), a absolwent tego kierunku ukończy studia z dyplomem inżyniera.

Studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy z zakresu:

 • logistyki
 • transportu zrównoważonego
 • rozwoju istniejącej infrastruktury transportu
 • zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, prawnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 • projektowania środków transportu
 • zarządzania transportem
 • e-commerce

Dystans nie jest dla nas żadną przeszkodą! To tegoroczne hasło promujące ten kierunek. Na przyszłych studentów czekają wyjątkowe specjalności dające wszechstronne umiejętności i praktyczną wiedzę, która jest niezwykle pożądaną na rynku pracy:

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Każdy z oferowanych kierunków studiów został odświeżony uaktualniono programy studiów, oraz przygotowano nowe specjalności, a to wszystko po to by przyszli studenci trafiając na rynek pracy stali się poszukiwanymi specjalistami.

PWSZ Gniezno prowadzi Rekrutację na kierunki:

Medyczne:

Pielęgniarstwo – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

Położnictwo* – studia licencjackie (w przygotowaniu)

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

Pielęgniarstwo* - studia magisterskie (w przygotowaniu)

Fizjoterapia - jednolite studia magisterski

♦ studia stacjonarne 5-letnie

Techniczne

Informatyka – studia inżynierskie

♦ studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów) - specjalności:

 • robotyka i informatyka przemysłowa
 • systemy informatyczne

♦ studia niestacjonarne - 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)

 • robotyka i informatyka przemysłowa
 • systemy informatyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie

♦ studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów)

 • automatyzacja procesów

♦ studia niestacjonarne - 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)

 • automatyzacja procesów
 • lean management

Transport i Logistyka – studia inżynierskie

♦ studia stacjonarne - 3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

♦ studia niestacjonarne 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Prawo w biznesie – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów) - specjalności:

 • prawo w medycynie
 • prawo w ochronie środowiska
 • prawo w przedsiębiorstwie

♦ studia niestacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów) - specjalności:

 • prawo w medycynie
 • prawo w ochronie środowiska
 • prawo w przedsiębiorstwie

Nauk o bezpieczeństwie

Analityka bezpieczeństwa - studia inżynierskie

♦ studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

Więcej informacji na temat wszystkich kierunków i rekrutacji na studia na stronie internetowej www.pwsz-gniezno.edu.pl

Materiał oryginalny: Rekrutacja 2021/2022 co nowego w PWSZ Gniezno? - Gniezno Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie