Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Gniezno, ul. Franciszkańska 9/10

Sąd Rejonowy w Gnieźnie . Funkcjonuje w okręgu poznańskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej