Trzy lata od nawałnicy stulecia. Wtedy czas się dla nas zatrzymał... [FOTO, FILM]

Paweł Brzeźniak
W sobotę minie rok od nawałnicy stulecia. Wtedy czas się dla nas zatrzymał... Sona Ishkhanyan
Kolejny koncert w katedrze w ramach Polskiej Akademii Gitary. Publiczność spragniona artystycznej uczty musiała tym razem skupić się na tym, żeby cało i zdrowo wrócić do domu.

Wskutek nawałnicy częściowo zniszczony został dach katedry, a sam koncert odwołano. Teren dookoła katedry wyglądał jak pobojowisko. Wiatr jak zapałki łamał drzewa, które stały w tym miejscu od wielu lat. Niebezpieczny front przemieścił się w stronę ulicy Żabiej, gdzie porwał dach z domu państwa Budzyńskich - to oni byli jedną z rodzin, która najbardziej odczuła sierpniową katastrofę. Przejazd ulicą Poznańską był niemożliwy, bo na jezdnię spadło drzewo. Problemy były także w innych częściach miasta.

Wiatr zniszczył dach auli I LO, Park im. T. Kościuszki (dopiero co zrewitalizowany) halę przy ulicy Sobieskiego (która we wrześniu miała być oddana do użytku) i wiele innych obiektów. . Do tego trzeba dodać auta przygniecione drzewami i zerwane dachówki. Gniezno wyglądało jak miasto widmo. W Zdziechowie zawaliła się wysoka ściana budowanej właśnie hali sportowej.

Układ burzowy, określany przez specjalistów jako tzw. bow echo, wytworzył huraganowe wiatry o prędkości od 100 do nawet 150 km/godz. Pas dokonanych przez nie zniszczeń ciągął się od Wybrzeża po Dolny Śląsk. Do największej tragedii doszło koło wsi Suszek w leśnictwie Jakubowo (Nadleśnictwo Rytel), gdzie w obozie w lesie zginęły dwie harcerki.

Lasy na terenie powiatu w sporej części po prostu przestały istnieć. - Największe szkody są w nadleśnictwach: Gniezno Czerniejewo oraz Jarocin. Zniszczone zostały drzewa o dużym przekroju wieku. Są to zarówno sosny 30-letnie jak i drzewa sadzone krótko po II wojnie światowej. Szkody na terenie Jarocina mają inny charakter niż w Gnieźnie. Padło tam sporo drzew liściastych - informuje Tomasz Markiewicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Szacunki gnieźnieńskich leśników mówią o zniszczonych 3 tys. ha lasu i szacunkowej masie około 800 tys m3 drewna. Jest to ilość drewna planowana do wycięcia w normalnych warunkach, w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej w ciągu 10 lat! Szkody te mają charakter wielkopowierzchniowy. W Nadleśnictwie Czerniejewo wiadomo, że las zniknał z ponad 1500 ha. Olbrzymne są także straty w drewnie, które wyliczono na ok. 100 tys. m3. Z kolei według wstępnych ustaleń z Nadleśnictwa Piaski zniszczenia obliczono na blisko 11 tys. m3. Poważnie uszkodzona jest również infrastruktura leśna - drogi, mostki, leśniczówki, budynki ośrodków edukacji leśnej, turystyczne wiaty i inne obiekty.

Całkowite uprzątnięcie lasów z uszkodzonego drewna na terenie Nadleśnictwa Gniezno zaplanowane jest do połowy 2019 roku. Natomiast potrzeba kilkadziesiąt lat, by nasze lasy odzyskały dawną formę. - To co się stało 11 sierpnia 2017 roku, w ciągu kilkudziesięciu minut rzutować będzie na stan naszej flory i fauny na kolejne kilkadziesiąt lat. Została zachwiana równowaga w przyrodzie, a my będziemy się starać powoli tą równowagę przywrócić - przyznaje Karolina Fiutak-Łachowska, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gniezno.

Po tej nawałnicy nie zapominamy o Danielu Miękiewiczu, strażaku, który został porażony linią wysokiego napięcia podczas usuwania skutków huragany. - Odniosłem obrażenia IV stopnia obu rąk i okolic śródręcza oraz obrażenia III stopnia prawej nogi - mówi Daniel Miętkiewicz. - Nie mam czucia w rękach i straciłem małe palce u obu rąk. Przede mną długotrwałe leczenie, wiele operacji, przeszczepów, rekonstrukcji, a także kosztownej i bolesnej rehabilitacji oraz walka o powrót do wcześniejszej normalności. Każde wsparcie jest dla mnie ważne - dodał.

Po nawałnicy zetknęliśmy się z ogromną solidarnością z całego kraju. Poznań pomógł Gnieznu poradzić sobie ze skutkami nawałnicy. Dostaliśmy prawie 250 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na modernizację oświetlenia miejskiego oraz nieruchomości wchodzącej w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, zlokalizowanej przy ul. Kłeckoskiej 72.

Miasto Gniezno zwróciło się o pomoc w dofinansowaniu odbudowy miejskiego oświetlenia m.in. w rejonie katedry, wokół jezior położonych na terenie miasta, jak również oświetlenia miejskich parków i skwerów. - Koszty naprawy oświetlenia szacowane są na 150 tys. zł. Ponadto natychmiastowego remontu wymaga nieruchomość wchodząca w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, w której znajdują się trzy lokale mieszkalne, zamieszkane przez 16 osób, w tym niepełnosprawne dziecko. Koszt remontu został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę 84 tys. zł - czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Wsparcie otrzymały także inne gminy naszego powiatu.

Krótko po nawałnicy prezydent Tomasz Budasz wraz z Królewskimi Morsami z Gniezna postanowili zorganizować akcję sprzątania Parku Trzech Kultur przy ul. Roosevelta.Pojawili się pracownicy MOK-u, ekolodzy, radni, radni osiedla, mieszkańcy. Ludzie sami dopytywali, jak i gdzie mogą pomóc.

W samym Parku Piastowskim nawałnica zniszczyła ok. 200 drzew. Na terenach miejskich zniszczonych zostało ok. 1500 drzew. Ilość ta jednak może cały czas ulec zmianie, ponieważ nadal trwają prace np. w Parku Miejskim. Niektóre tereny zielone np. parki nad jeziorami Winiary i Jelonek czekały na posprzątanie ze względu na pozyskane przez Miasto dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł.

Skala zniszczeń została wyceniona przez Miasto Gniezna na około 3 mln zł. Same połamane drzewa, krzewy, uszkodzone ławki, oświetlenie i inna infrastruktura w parkach, skwerach i placach zabaw to 1 mln 200 tys. zł. Ponad pół miliona złotych to wycena uszkodzonej infrastruktury drogowej i oświetleniowej a kolejne pół miliona to uszkodzone obiekty sportowe. Naprawy szkód zostały wykonane ze środków pochodzących z miejskiego budżetu, odszkodowań, pozyskanych przez Miasto Gniezno dotacji zewnętrznych (na Park Piastowski, XXV-lecia oraz Park Miejski) a także pomocy finansowej, którą przekazały miasta Poznań i Kalisz a także Powiat Poznański i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Nawałnica, która dotknęła nasze miasto rok temu pozostawiła po sobie krajobraz zniszczeń, który wywołał przejmujący ból w sercu niejednego mieszkańca. Życie pokazało jednak ponownie, że czasem nawet z nieszczęść potrafią wyniknąć rzeczy wspaniałe i krzepiące. Mówię tu o postawie tych, którzy zjednoczeni wspólnie stawili czoła skutkom groźnej burzy – mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. - Dziś mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tymi ogromnymi zniszczeniami. Dla nas wszystkich symbolem, jak Gniezno poradziło sobie z nawałnicą będzie rewitalizowany właśnie Park Trzech Kultur – dodaje prezydent.

W związku z ubiegłoroczną nawałnicą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała ponad 1100 zgłoszeń. Komenda Powiatowa Policji blisko 50. W akcji usuwania skutków kataklizmu uczestniczyło około 500 strażaków państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Uszkodzonych zostało ponad 200 budynków mieszkalnych, natomiast z kilkudziesięciu budynków wichura zerwała dachy. Na szczęście, żadne z uszkodzeń mienia nie zostało uznane za katastrofę budowlaną. Nie odnotowano także ofiar śmiertelnych. Ponadto, zgodnie z informacjami uzyskanymi po nawałnicy z Nadleśnictwa Gniezno uszkodzeniu uległo 6 tys. ha lasów. Szacunkowa masa do uprzątnięcia z uszkodzonych drzewostanów wynosiła ok. 800 tys. m³. Największe straty sięgające nawet 90% powstały w Leśnictwach Kowalewko oraz Nowaszyce.

Do Starostwa Powiatowego blisko 100 osób zgłosiło także szkodę w lasach prywatnych oraz przedłożyło oświadczenie o gotowości do ich uporządkowania. Przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnictwa Gniezno przeprowadzili oględziny przedmiotowego drzewostanu w terenie, skutkujące wydaniem decyzji. Do tej pory z 11 osobami podpisano umowy, których przedmiotem jest wynagrodzenie z tytułu wyręczania administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie zdewastowanego lasu. Środki wypłacane są z funduszu leśnego, a uzyskany na tej podstawie przez osoby fizyczne przychód (dochód) nie podlega opodatkowaniu w bieżącym roku. Kolejni właściciele lasów prywatnych sukcesywnie składają pisemne zgłoszenia wykonania prac porządkowych.

Spośród mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, za sprawą nawałnicy największemu uszkodzeniu uległa nowa hala sportowa przy ulicy Sobieskiego. W pełni gotowa do użytku sala o wartości blisko 3,5 mln zł, na skutek kataklizmu, wymagała przeprowadzenia gruntownych prac naprawczych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Ich ostateczny koszt to blisko 1,4 mln zł, pokryty częściowo z polisy ubezpieczeniowej. Wielofunkcyjna sala z nowoczesnym wyposażeniem już od września służyć będzie uczniom powiatowych szkół. Ponad 350 tys. zł przeznaczono natomiast na remont auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Aula zyskała nowy wystrój i kolorystykę. Dopracowano również jej właściwości akustyczne. Zwieńczeniem inwestycji było wyposażenie pomieszczenia w nowoczesny rzutnik i ekran multimedialny. Pozostałe jednostki oświatowe wymagały głównie prac porządkowych i zabezpieczenia pokryć dachowych. Szkody nie wpływały jednak negatywnie na funkcjonowanie obiektów. W następstwie zdarzeń z dnia 11 sierpnia ubiegłego roku Powiat Gnieźnieński uruchomił także rezerwę celową na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów dla poszkodowanych mieszkańców oraz wykonujących prace porządkowe czy zabezpieczające służb. Lokalny samorząd doposażył ponadto 15 jednostek OSP, biorących udział w akcji w 17 pilarek, których koszt całkowity wyniósł 40 tys. zł. Kilkaset tysięcy złotych na usuwanie skutków nawałnicy na terenie naszego powiatu przekazały między innymi samorządy Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego. Do tej pory z Polisy Ubezpieczeniowej Powiat Gnieźnieński otrzymał kwotę 451 803,05 zł (na halę przy ulicy Sobieskiego).

Władze samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego pragną raz jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom, służbom, strażom oraz samorządom za szlachetną postawę i wsparcie, a także zaangażowanie w trudną walkę z żywiołem.

Więcej na temat nawałnicy

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
pawel

"Największe straty sięgające nawet 90% powstały w Leśnictwach Kowalewko oraz Nowaszyce" - pierwszy lepszy cytat z artykułu. Zachęcamy do lektury!

Z
Zniesmaczona

Szkoda, że artykuł dotyczy tylko Gniezna... Chyba nigdzie indziej nie byliście...

R
Renia

A Mielno? A Nadleśnictwo Nowaszyce??? Tam lasu prawie nie ma na dzień dzisiejszy a wy pokazujecie złamane drzewo na deptaku.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3