Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19, pojawiła się informacja, że będą obowiązywały miedzy innymi poniższe uregulowania:

  •  

    Skomentuj

1. Zostaje przywrócona realizacja widzeń określonych w art. 105a kkw z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. Widzenie trwa 60 minut.3. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

4. Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia zobowiązane są do używania maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających z kantynie jednostki.

5. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.Zakład Karny w Gębarzewie 61 856-60-70
Adres mailowy: [email protected]


Już na początku czerwca poinformowano, że w związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu na terenie jednostek penitencjarnych nie doszło do poważnych zagrożeń epidemicznych.

Powyższe działania oraz dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi, w tym również widzeń z dziećmi.

Zamieszczone zdjęcia zostały wykonane przed pojawieniem się epidemii w Polsce.
  •  Komentarze

Wiadomości Poznań, Wydarzenia Poznań

Komentarze (0)